Kontakt

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kontaktná osoba: Mgr. Barbora Mistríková
telefón: 048 4374 195
e-mail: barbora.mistrikova@sazp.sk

 

Vyhlasovatelia súťaže

www.sop.sk