Múdra príroda 2018

Vážení pedagogickí pracovníci,

Slovenská agentúra životného prostredia a Štátna ochrana prírody SR vyhlasujú  6. ročník literárnej súťaže  Múdra príroda.
V tomto roku je súťaž určená pre žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v Slovenskej republike.

V predchádzajúcom ročníku súťaže hodnotila odborná porota 183 prác. V tomto roku sa tešíme aj na vaše práce!

Téma súťaže: Zmena či premena?

Cieľom tohto ročníka Múdrej prírody je vyzvať mladých umelcov k vytvoreniu slovného opisu, či humornej príhody, aké premeny budeme musieť urobiť v našom spôsobe života, aby sme predchádzali spomínaným katastrofám, ktoré spôsobujú zmeny klímy. Prostredníctvom literárnych diel upozorniť na dôležitú funkciu  prírody, každej zložky životného prostredia na našej planéte a vzbudiť pocit úcty, či pokory voči nej.

Vyhlasovatelia súťaže

www.sop.sk